Kursus

Kursus i asinoterapi.

Vi tilbyder kurser i asinoterapi.

Kursusindholdet er en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Teori:           

 • Asinoterapiens baggrund.
 • Æslets fysik
 • Æslets adfærd
 • Æslets forskelligheder.

Vi relaterer vores praksiserfaringer og metoder med vores 6 æsler til disse teorier. I den teoretiske del indgår også en forståelse for æslet. Vi benytter vores egne æsler som eksempler på hvordan æsler har forskellige personligheder.

Vi beskæftiger os på kurset også med:

 • Hvordan æsler adskiller sig fra heste.
 • Hvilke særlige kompetencer æsler har som terapidyr.
 • Hvordan vi arbejder med vores viden og forståelse i samspillet med æslerne og mennesker.
 • Hvordan og hvorfor relationen mellem æslet og mennesket har stor betydning for kvaliteten af vores arbejde.

 

Fysiske rammer:

 • Indretning af stalden, træningsrummet og udendørs faciliteter.
 • Hvilke aktiviteter og øvelser passer til de fysiske rammer.
 • Vi tager også udgangspunkt i sikkerhed og dyrevelfærd.

 

Der vil være afprøvning af egen praksis som en hjemmeopgave med efterfølgende evaluering. Hvilke refleksioner og forståelser får du fra din egen praksis. Som en del af undervisningen inddrages videooptagelser til beskrivelse af praksis.

 

Kurset tilpasses kursistens forudsætninger og behov.

Kurset er på 35 timer fordelt på 5 dage med minimum 14 dages mellemrum. (både hverdag og weekend er muligt.)

Pris inklusiv forplejning og materialer er 6.200 kr.

Deltagerantal: 1-4 personer.